Historie

Klubhuset blev opført som billet og pakhus i 1882, af Flensburg-Eckensunder Dampfshiffahrt-Gesellschaft. Det har været billet- og pakhusbygningen ved anløbsbroen på Gråsten Havn, senere Gråsten eksportstalds kontor, ny pas- og toldkontroltold. Det blev taget ned i 1983 (som kan ses på et af de nedenstående billeder) og blev så opmagasineret i 3 år, inden det blev bygget op igen i Tørsbøl 1986. Byens beboere er gået sammen om en bestyrelse og har muret det ind. Derefter lagde de en terrasse og byggede Tørsbøls første legeplads (se billeder nederst)

Der blev afholdt komsammen hygge og diverse byfester. Den sidste byfest i Tørsbøl blev afholdt i 2002. Efter mange år blev bestyrelsen “grå i toppen” og energien slap op. Kommunen kom og sagde, hvis ikke den gamle bestyrelse blev afløst af en ny, ville kommunen nedlægge klubhuset og så ville de også overtage arealet med boldbanen igen.

I december 2015 skrev Jyske Vestkysten en artikel om en generalforsamling afholdt af Kværs Tørsbøl Borgerforening med gæster fra kommunen samt landdistrikt koordinator fra kommunen. Der kom næsten 40 mennesker og 14 personer (for det meste unge tilflyttere) havde meldt sig, om at være med i en bestyrelse. Efterfølgende blev der snakket og konstitueret. Nu sidder der 7 personer i bestyrelsen. Og de har gå på mod og entusiasme.

Der er kommet en helt ny legeplads med både gynger, ny rutsjebane, klatrestativ, vippedyr og en stor vippe (se billeder under menu punktet klubhuset) Nu skal klubhuset så godt som muligt CO2 renoveres. Indtil videre har det fået et nyt tag, mere isolering, nye tagrender, en ny hoveddør, et nyt badeværelsesvindue og en varmepumpe.

LEGEPLADSEN FRA 1990-2008

    

EN BYFEST FRA 1993